ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:
Νικόλαος Παπαϊωάννου
 
Αντιπρόεδρος: 
Σπυρίδων Ραμαντάνης
 
Γεν. Γραμματέας: 
Κωνσταντίνος Χανδράς
 
Ειδ. Γραμματέας: 
Κατερίνα Μαρίνου
 
Ταμίας: 
Μαρία Λινού
 
Μέλη:
Αντώνης Αλυσσανδράκης
 
Απόστολος Μιχόπουλος  
 Ηλίας Παπαδόπουλος  
 Μιχάλης Φλαράκος  


ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΛΑΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς
ΚΛΑΔΟΣ
Κτηνιάτρων Δημόσιας Υγείας 
ΚΛΑΔΟΣ Κτηνιάτρων Παραγωγικών Ζώων
Πρόεδρος:
Ζωή Πολυζοπούλου Μέλη: 
Κωνσταντίνος Τερψίδης Μιχάλης Φλαράκος
Πρόεδρος:
Σπυρίδων ΡαμαντάνηςΜέλη: 
Αντώνης ΑλυσσανδράκηςΝικόλαος Σολωμάκος
Πρόεδρος:
Γεώργιος ΦθενάκηςΜέλη:
Κωνσταντίνος ΚυριάκηςΙωάννης Μεναγάτος
X