#

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2021

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. και των Δ.Ε. των Κλάδων κατά την τριετία 2018-2021.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:Νικόλαος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος:Μαρία Λινού
Αντιπρόεδρος:Κωστής Χανδράς
Ειδ. Γραμματέας:Νικόλαος Σολωμάκος (Εκπρόσωπος Κλάδου Δημ. Υγείας-Τροφίμων)
Ταμία:Δημήτριος Βουρβίδης
Μέλη:Στέργιος Βλαχόπουλος (Εκπρόσωπος Κλάδου Ζώων Συντροφιάς)
Ηλίας Παπαδόπουλος
Ζωή Πολυζοπούλου
Γεώργιος Φθενάκης (Εκπρόσωπος Κλάδου Παραγωγικών Ζώων)

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Πρόεδρος:Ζωή Πολυζοπούλου
Γεν. Γραμματέας:Μιχαήλ Φλαράκος
Ταμίας:Δημήτριος Ματραλής
Μέλη:Στέργιος Βλαχόπουλος
Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Πρόεδρος:Γεώργιος Φθενάκης
Γεν. Γραμματέας:Κωνσταντίνος Κυριάκης
Ταμίας:Ηλίας Παπαδόπουλος

ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόεδρος:Σπυρίδων Ραμαντάνης
Γεν. Γραμματέας:Νικόλαος Σολωμάκος
Ταμίας:Αθανάσιος Τυρπένου
X