ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μάρτιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Απρίλιος

28Απρ00:00- 00:00WORLD VETERINARY ASSOCIATION ANIMAL WELFARE AWARDS 2019

Μάιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Ιούνιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Ιούλιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Αύγουστος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Σεπτέμβρης

4Σεπ - 7Σεπ 400:00Σεπ 7FECAVA 2019 – Abstract submission deadline is prolonged

Οκτώβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Νοέμβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Δεκέμβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Ιανουάριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

X