ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ιούλιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Αύγουστος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Σεπτέμβρης

4Σεπ - 7Σεπ 400:00Σεπ 7FECAVA 2019 – Abstract submission deadline is prolonged

Οκτώβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Νοέμβριος

9Νοέ - 10Νοέ 900:00Νοέ 10Διημερίδα Κτηνιατρικής Νευρολογίας – Νευροχειρουργικής

Δεκέμβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Ιανουάριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Μάρτιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Απρίλιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Μάιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

X