ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μάιος

11Μάιος - 12Μάιος 1100:00Μάιος 12Ημερίδα Κτηνιατρικής Τραυματιολογίας

19Μάιος09:30- 14:00Ημερίδα Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ιούνιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Ιούλιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Αύγουστος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Σεπτέμβρης

4Σεπ - 7Σεπ 400:00Σεπ 7FECAVA 2019 – Abstract submission deadline is prolonged

Οκτώβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Νοέμβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Δεκέμβριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Ιανουάριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

Μάρτιος

Δεν υπάρχουν Εκδηλώσεις

X