#

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ. και τους Κλάδους Ζ.Σ., Π.Ζ., Δ.Υ.-ΤΡΟΦ., καθώς και οδηγίες για το πώς θα ψηφίσετε:

EKE- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΓΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2018
ΔΗΛΩΣΗ -ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΛΕΥΚΟ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΣ ΚΑΙ Ε.Ε.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΛΑΔΟΥ Ζ.Σ. 2018
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΛΑΔΟΥ Π. Ζ. 2018
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΛΑΔΟΥ Δ.Υ.-ΤΡΟΦ. 2018

Επίσης, μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά των υποψηφίων:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δ.ΒΟΥΡΒΙΔΗ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ.ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. ΛΙΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κ. ΜΑΡΙΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘ.ΤΥΡΠΕΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κ. ΧΑΝΔΡΑ
X