#

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων Κράτος Μέλος του οποίου είναι η Ελλάδα, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού στη Βαλκανική Χερσόνησο σε μια προσπάθεια να συμβάλει στον έλεγχο του πληθυσμού αδέσποτων σκύλων στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας έχει εκπονήσει υλικό (πακέτο ευαισθητοποίησης) που απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε Κράτους, ήτοι σε Υπουργεία, τοπικές αρχές, σχολεία, καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων, μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Το υλικό έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανικών Χωρών.

Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει Δελτίο Τύπου, αφίσα, ενημερωτικό φυλλάδιο, Οδηγό για δασκάλους, βιβλίο με παιχνίδια για παιδιά, ερωτηματολόγιο ετοιμότητας υποψήφιων ιδιοκτητών σκύλων κλπ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.oie.int

X