Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες | Guidelines

Διατροφή

wsava nutΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Διατροφή των Ζώων Συντροφιάς από την Wolrd Small Animal Veterinary Association (WSAVA), δημοσιευμένες στο Journal of Small Animal Practice (JSAP).

(Τελευταία ενημέρωση 2011)

 

Αναλγησία

painΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Αντιμετώπιση του Πόνου από την Wolrd Small Animal Veterinary Association (WSAVA), δημοσιευμένες στο Journal of Small Animal Practice (JSAP).

(Τελευταία ενημέρωση 2014)

 

Εμβόλια

vaccΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Προληπτική Ιατρική (Εμβολιασμός) των Ζώων Συντροφιάς από την Wolrd Small Animal Veterinary Association (WSAVA), δημοσιευμένες στο Journal of Small Animal Practice (JSAP).

(Τελευταία ενημέρωση 2015)

 

Νεφρική
Νόσος

irisΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Σταδιοποιήση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου κατά IRIS  από την International Renal Interest Society (IRIS),

(Τελευταία ενημέρωση 2015)

 

Τοποθέτηση
Microchip

chipΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Σήμανση με Microchip  από την Wolrd Small Animal Veterinary Association (WSAVA), δημοσιευμένες στο διαδίκτυο.

(Τελευταία ενημέρωση 2017)

 

Λεϊσμανίωση

leishΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με τη Διαχείριση της Λεϊσμανίωσης του σκύλου από το LeishVet group, δημοσιευμένες στο Parasites and Vectors.

(Τελευταία ενημέρωση 2011)

 

Ερλιχίωση

UntitledΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με τη Θεραπεία της Ερλιχίωσης από το Infectious Disease Study Group του American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), δημοσιευμένες στο Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

(Τελευταία ενημέρωση 2002)

 

Ουρολιθίαση

urolithsΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με τη Θεραπεία και Πρόληψη των Ουρόλιθων στα Ζώα Συντροφιάς από το American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM),  δημοσιευμένες στο Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

(Τελευταία ενημέρωση 2016)

 

Ενδοκαρδίωση

CVHDΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με τη Διάγνωση και Θεραπεία της Χρόνιας Εκφυλιστικής Βαλβιδοπάθειας (Ενδοκαρδίωσης) του Σκύλου από το American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM),  δημοσιευμένες στο Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

(Τελευταία ενημέρωση 2009)

 

Λοιμώξεις
Αναπνευστικού

antimicrobial respΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με τη Χρήση Αντιβιοτικών για τη Θεραπεία των Αναπνευστικών Λοιμώξεων στα Ζώα Συντροφιάς από το Antimicrobial Guidelines Working Group  του International Society for Companion Animal Infectious Diseases, δημοσιευμένες στο Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

(Τελευταία ενημέρωση 2017)

 

Αρτηριακή
Υπέρταση

SystmHypertΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με την Αναγνώριση, Εκτίμηση και Αντιμετώπιση της Συστηματικής Υπέρτασης στα Ζώα Συντροφιάς από το American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), δημοσιευμένες στο Journal of Veterinary Internal Medicine.

(Τελευταία ενημέρωση 2007)

 

Επιληπτικές
Κρίσεις

epilepsyΚατευθυντήριες Οδηγίες σχετικές με τη Διαχείριση των επιληπτικών κρίσεων στο σκύλο από το American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), δημοσιευμένες στο Journal of Veterinary Internal Medicine.

(Τελευταία ενημέρωση 2016)

 

Σήμανση με Microchip

chipΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Σήμανση με Microchip  από την Wolrd Small Animal Veterinary Association (WSAVA), δημοσιευμένες στο διαδίκτυο.

(Τελευταία ενημέρωση 2017)

 

Οδοντιατρική

CaptureΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Οδοντιατρική Φροντίδα των Ζώων Συντροφιάς  από την Wolrd Small Animal Veterinary Association (WSAVA), δημοσιευμένες στο διαδίκτυο.

(Τελευταία ενημέρωση 2017)

 

Συντροφικότητα των ζώων

CaptureΚατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με την Συντροφικότητα των Ζώων   από την ANIMAL WELFARE GUIDELINES GROUP, δημοσιευμένες στο διαδίκτυο.

(Τελευταία ενημέρωση 2018)

 

X