#

Aπάντηση του Δ.Σ. της ΕΚΕ σε επισήμανση του κ. Σ. Λεοντίδη

Η παρακάτω επιστολή αποτελεί απάντηση του ΔΣ της ΕΚΕ σε επισήμανση του κ. Σ. Λεοντίδη αναφορικά με δημοσίευση στο ΠΕΚΕ, αρ.2, τόμ. 66 του 2015.

ΕΚΕ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ κ. Σ.ΛΕΟΝΤΙΔΗ

X