ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΕ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών ΕΚΕ: Αποτελέσματα Εκλογών ΕΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1: Όνομα - 'Εδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας ---------------------------------------------------------------------------------- Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την Επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή σε συντομία

X