ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι, Καλή Χρονιά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και επιτυχίες Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε) τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί μέσα

ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαϊωάννου   Αντιπρόεδρος:  Σπυρίδων Ραμαντάνης   Γεν. Γραμματέας:  Κωνσταντίνος Χανδράς   Ειδ. Γραμματέας:  Κατερίνα Μαρίνου   Ταμίας:  Μαρία Λινού   Μέλη: Αντώνης Αλυσσανδράκης   Απόστολος Μιχόπουλος    Ηλίας Παπαδόπουλος    Μιχάλης Φλαράκος   ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς ΚΛΑΔΟΣ Κτηνιάτρων Δημόσιας Υγείας  ΚΛΑΔΟΣ Κτηνιάτρων Παραγωγικών Ζώων Πρόεδρος: Ζωή Πολυζοπούλου Μέλη:  Κωνσταντίνος Τερψίδης Μιχάλης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1: Όνομα - 'Εδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας ---------------------------------------------------------------------------------- Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την Επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή σε συντομία

X