ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ

Ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο πέντε λεπτών https://www.surveymonkey.co.uk/r/Mammarycytology που αφορά έρευνα σχετικά με την κυτταρολογική διαφορική διάγνωση των νεοπλασμάτων του μαστού στο σκύλο και τη

X