13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ο Αμερικανικός Κτηνιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε μια λίστα με 13 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τις οποίες τα κατοικίδια χρήζουν άμεσης κτηνιατρικής φροντίδας και

X