Ημερίδα Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία/Κλάδος Παραγωγικών Ζώων, Κυριακή 19 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη, Συγκρότημα Κλινικών Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ζωική παραγωγή σε συνδυασμό με το υγιεινό τρόφιμο, σχετίζεται με πολλαπλές δράσεις, στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, τόσο στην χώρα μας όσο

X