ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ζωική παραγωγή σε συνδυασμό με το υγιεινό τρόφιμο, σχετίζεται με πολλαπλές δράσεις, στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, τόσο στην χώρα μας όσο

X