Ημερίδα Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία/Κλάδος Παραγωγικών Ζώων, Κυριακή 19 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη, Συγκρότημα Κλινικών Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

X