ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Άμεση επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας ζώων (DaHPC)

11/08/2022
Άμεση επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας ζώων (DaHPC)

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE (Εμβόλιο κατά της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών (ζωντανό)) – Αύξηση της συχνότητας εμφάνισης αντιδράσεων αναφυλακτικού τύπου στα βοοειδή

Αγαπητέ Κτηνίατρε,
Η Laboratorios HIPRA, S.A., σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε
OΦ), θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Share this post