ENG

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στο εγγεγραμμένο μέλος /
επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο https://hvms.gr/ του επιστημονικού μη κερδοσκοπικού σωματείου,
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( σε συντομογραφία: Ε.Κ.Ε.), με έδρα την
Αθήνα εφεξής «Ε.Κ.Ε», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την Πολιτική Απορρήτου περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, το μέλος/επισκέπτης/χρήστης
οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών
του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία
χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με την Πολιτική
Απορρήτου της Ε.Κ.Ε (εδώ να μπει link με την πολιτική) καθόσον η χρήση και η περιήγηση σας στην
ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις
εξελίξεις στην Ε.Κ.Ε. Η Ε.Κ.Ε δεν θα ενημερώσει ρητά τους χρήστες του ιστότοπου για τις αλλαγές αυτές.
Αντί αυτού, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της
παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου https://hvms.gr/ ακόμη και
μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών
εκ μέρους των χρηστών.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας ώστε να ενημερώνονται τα μέλη, χρήστες και
συνδρομητές για τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις, webinars και τα νέα της Ε.Κ.Ε θα ζητηθούν
προσωπικά στοιχεία όπως (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). Ενίοτε μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες να χορηγήσουν
αριθμό τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως φύλο, διεύθυνση κατοικίας κλπ. Τα δεδομένα
αυτά συλλέγονται από πληροφορίες που χορηγούν τα μέλη, χρήστες και συνδρομητές κατά την
επικοινωνία τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου ή την εγγραφή τους και σε κάθε
ανανέωση αυτής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στην ιστοσελίδα
https://hvms.gr/ , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης
υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός
2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR) που ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και
τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018 για
την βελτίωση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των πληροφοριών
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδέχεται η Ε.Κ.Ε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
παρέχουν οι χρήστες μέλη και συνδρομητές για τους σκοπούς ενημέρωσής τους, προώθησης
επικοινωνίας για την προαγωγή, την προβολή και την κατοχύρωση της κτηνιατρικής επιστήμης,
εκπαίδευση των κτηνιάτρων που ασκούν το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, οργάνωση
επιστημονικών εκδηλώσεων, προώθηση ηλεκτρονικών ή έντυπων εκδόσεων ερευνητικού ή κλινικού
επιστημονικού ενδιαφέροντος παροχή επιστημονικής αρωγής και γενικότερα για θέματα που αφορούν
τους σκοπούς της Ε.Κ.Ε. Επίσης η Ε.Κ.Ε ενδέχεται να τα προωθήσει στους χορηγούς της κατά τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, webinars κλπ

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε
χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.
Σύνδεσμοι στο δικτυακό τόπο «https://hvms.gr/»
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο, οδηγούν σε σελίδες του ή σε κάποιες
περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, χορηγών, επιχειρήσεων
κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ε.Κ.Ε η οποία δεν φέρει
ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που
περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες
ιστοσελίδες. Η Ε.Κ.Ε δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής
μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Ε.Κ.Ε παρέχει αυτούς τους
συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της ιστοσελίδας και για σκοπούς
ενημέρωσης των εγγεγραμμένων μελών ή χρηστών, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον
επισκέπτη/εγγεγραμμένο μέλος και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η
Ε.Κ.Ε εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.
Cοοkies
Τι είναι τα cookies
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια
σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης

ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια
της επίσκεψής του, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα
cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του χρήστη και δεν πλήττουν τη
λειτουργικότητά του. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, ξεχωρίζουν τον χρήστη
από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για τον χρήστη, όπως
τις προτιμήσεις του) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την
εμπειρία σας ως χρήστη τους. Καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη τον χρήστη,
αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη και περιέχει ορισμένες ανώνυμες
πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη
«διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα
μοναδικού αριθμού).
Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε
Στην ιστοσελίδα «https://hvms.gr/» χρησιμοποιούνται cookies ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εμπειρία
της χρήσης του ιστότοπου από τα μέλη/συνδρομητές/χρήστες και να προσφέρονται εξατομικευμένες
υπηρεσίες. Η λειτουργία του ιστοτόπου πιθανώς να επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν
αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο,
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη
λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης
ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε
επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.aboutcookies.org

Τύποι cookies
Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιεί ο ιστότοπος περιγράφονται παρακάτω
Cookies επίσκεψης (session cookies)
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος
πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε
το πρόγραμμα πλοήγησης.
Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και
αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής
διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται
όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από
μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την
παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της
συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός
μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον
ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των
επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να
παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο
διαχειριστής του ιστότοπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για να την ανταπόκριση στις αναζητήσεις των μελών και
χρηστών. Ενδέχεται αυτές οι πληροφορίες να συλλεχθούν όταν οι χρήστες τις προσφέρουν στον
ιστότοπο, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Κ.Ε ή και τυχόν ενημερωτικές καμπάνιες.
Χρήση Δεδομένων
Όταν ο χρήστης ζητά να δει σελίδες στην Ιστοσελίδα, οι διακομιστές αναγνωρίζουν αυτόματα την
διεύθυνση IP του υπολογιστή του (η αριθμητική διαδικτυακή διεύθυνση που αποδίδεται σε κάθε
υπολογιστή σε ένα δίκτυο.) Επιπλέον ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από τον τύπο browser, την

έκδοση του browser, τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, τον χρόνο και την ημέρα της επίσκεψης του
χρήστη στην ιστοσελίδα μας, το χρόνο που καταναλώνει στον ιστότοπο μας. Τα δεδομένα που
συλλέγουμε είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις των μελών/χρηστών.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Ε.Κ.Ε
σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή
διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας το
σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας
(chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να
αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να
μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
Analytics
Ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πηγές από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μετρήσεων στατιστικών
και να αναλύσουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας στον ιστότοπο μας.
Google Analytics
Το Google Analytics είναι ένα εξελιγμένο πρόγραμμα μετρήσεως στατιστικών επισκεψιμότητας
ιστοσελίδων από την Google. Δημιουργεί αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες σε μια
ιστοσελίδα και παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό επισκεψιμότητας στη σελίδα μας αλλά
και τον χρόνο πλοήγησης σε αυτήν. Επίσης, το Google Analytics μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη και την
παρακολούθηση διαφημιστικών εκστρατειών. Mε αυτό τον τρόπο, τα Analytics δίνουν επιπλέον στοιχεία
για τις καμπάνιες μας καθώς και πληροφορίες για την απήχησή τους στο διαφημιστικό κοινό.
Η παρακάτω ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την πολιτική απορρήτου της Google
:https://policies.google.com/privacy?hl=en
Facebook- Instagram- Twitter
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί και κάνει αναρτήσεις στην υπηρεσία του Facebook που υποστηρίζεται από
την Facebook Inc. και το κοινωνικό δίκτυο Instagram, της εταιρείας Instagram LLC.Instagram.
Στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται τα plugings του Facebook για την εξατομίκευση της χρήσης τους.
Πρόκειται για προσφορά από το FACEBOOK.
Εάν ο χρήστης επισκέπτεται σελίδα του ιστοτόπου που περιέχει τέτοιο plugin, ο δικός του Browser
δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο των plugins μεταφέρεται
από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτό στον
ιστότοπό μας.
Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο
περιηγητής του χρήστη στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμη και αν ο χρήστης δεν έχει
λογαριασμό στο Facebook ή δεν έχει συνδεθεί με το Facebook. Αυτές οι πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη
απευθείας σε ένα διακομιστή του Facebook και αποθηκεύονται εκεί.
Εάν ο χρήστης συνδέεται με το Facebook, αυτό μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη στον ιστότοπό μας
απευθείας με τον λογαριασμό του χρήστη σας στο Facebook. Εάν ο χρήστης αλληλεπιδρά με τα plugins
για παράδειγμα πατώντας το κουμπί “LIKE” ή “SHARE”οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται
απευθείας σε έναν διακομιστή στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται
επίσης στο Facebook και θα εμφανίζονται στους φίλους του χρήστη στο Facebook.
To Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγορά
και εξατομικευμένων σελίδων στο Facebook. Για το σκοπό αυτό το Facebook δημιουργεί προφίλ
χρηστών σχετικά με ενδιαφέροντα, σχέσεις κλπ για να αξιολογήσει για παράδειγμα της χρήση της
ιστοσελίδας σε σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook, για να ενημερώσει άλλους
χρήστες του σχετικά με τις δραστηριότητες του χρήστη στον ιστότοπο και να παρέχει άλλες υπηρεσίες
που σχετίζονται με τη χρήση του.
Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί το Facebook να συνδέσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της
ιστοσελίδας μας με το λογαριασμό του στο Facebook πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook προτού
επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία και την διαφήμιση του Facebook και τις πληροφορίες που
λαμβάνει και αποθηκεύονται στο διακομιστή του στο link: https://www.facebook.com/help
Για το σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των
δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία

του απορρήτου τους, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην πολιτική απορρήτου του Facebook
((https://www.facebook.com/privacy/explanation)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω
επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Instagram, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και
ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου τους, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην
πολιτική απορρήτου του Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388)

Στην ιστοσελίδα ενσωματώνονται plugins του δικτύου σύντομων μηνυμάτων του Twitter Inc. Τα Twitter-
plugins (κουμπί tweet) μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο Twitter στην ιστοσελίδα.

Επισκόπηση των κουμπιών tweet υπάρχει στο (https://about.twitter.com/resources/buttons).
Όταν ο χρήστη επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος που περιέχει τα ως άνω,
δημιουργείται άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης του χρήστη και του διακομιστή
Twitter. To Twitter λαμβάνει τις πληροφορίες που ο χρήστης έχει λάβει κατά την επίσκεψή του στην
ιστοσελίδα με τη διεύθυνση IP του χρήστη. Εάν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «tweet” του Twitter ενώ
είναι συνδεμένος στο λογαριασμό του στο Twitter, μπορεί να συνδέσει τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας με
το προφίλ του στο Twitter. Αυτό επιτρέπει στο Twitter να συνδέσει την επίσκεψη του χρήστη στην
ιστοσελίδα με το λογαριασμό του χρήστη. Επισημαίνεται ότι ως πάροχοι της ιστοσελίδας δεν γνωρίζουμε
το περιεχόμενο των μεταφερομένων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter.
Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί το Twitter να συνδέσει την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, πρέπει να
αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του στο Twitter. Περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου
του Twitter (https://twitter.com/privacy).
Παραβιάσεις δεδομένων
Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της
βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους
άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι
προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.