ΔΗΜHΤΡΑ ΨΑΛΛΑ

ΔΗΜHΤΡΑ ΨΑΛΛΑ , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

 

Αποφοίτησα από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. το 2001 οπότε και ξεκίνησα την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος.

Έλαβα τον τίτλο του διδάκτορα το 2006 και εργάστηκα για ένα διάστημα σε ερευνητικά προγράμματα.

Συνέχισα την εκπαίδευσή μου στο Διαγνωστικό Τμήμα της Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία όπου ολοκλήρωσα την ειδικότητά της Παθολογικής Ανατομικής και ταυτόχρονα εργάστηκα ως βοηθός στο ίδιο Τμήμα.

Από το 2009 έως σήμερα υπηρετώ ως μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.

Κύρια ενασχόλησή μου είναι η ιστολογική διάγνωση βιοψιών και η διαγνωστική προσέγγιση νεκροτομικών περιστατικών, σε όλα τα είδη των ζώων.

Κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η επούλωση τραυμάτων και οι νεοπλασίες του δέρματος.