ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ο Καθ.  Νικόλαος Παπαϊωάννου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Πρύτανης του ΑΠΘ, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ. και ζήτησε την παραμονή του ως μέλος. Πρόταση για τη θέση της Προέδρου τέθηκε στην Αντιπρόεδρο Δρ. Μ. Λινού, η οποία και την αποδέχθηκε και για την οποία ψηφίστηκε ομόφωνα για το αξίωμα. Αντίστοιχη πρόταση για τη θέση της Αντιπροέδρου δέχθηκε η Καθ.. Ζωή Πολυζοπούλου, η οποία με τη σειρά της αποδέχθηκε την υποψηφιότητα και ψηφίστηκε ομόφωνα για το αξίωμα. Συνεπώς από τις 16 Σεπτεμβρίου το ΔΣ της ΕΚΕ έχει : α) Πρόεδρο ΔΣ τη Δρ. Μ. Λινού, β) Αντιπρόεδρο ΔΣ την Καθ. Ζωή Πολυζοπούλου και γ) μέλος τον Καθ. Νικ. Παπαϊωάννου. Όλο το υπόλοιπο ΔΣ παραμένει ως έχει.

Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.

Share This Post
Leave a Comment