ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Κυριακή Παυλίδου DVM, PhD, Ακαδημαϊκή υπότροφος,  Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

H κα. Κυριακή Παυλίδου αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. Tο διάστημα 2006-2007 έκανε μετεκπαίδευση στην Χειρουργική-Μαιευτική Κλινική Ζώων Συντροφιάς και το 2007-2008 μετεκπαίδευση στην Μονάδα Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς. Κατά το χρονικό διάστημα 2009-2013 ήταν υποψήφια Διδάκτορας στην Μονάδα Αναισθησιολογίας& Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Η διδακτορική διατριβή της με τίτλο “ Κλινική μελέτη της δια-διαφραγματικής πίεσης κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας στο σκύλο” υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» και κρίθηκε επιτυχώς μεταξύ των 116 άριστων από όλη την Ελλάδα Από το 2016 έως σήμερα συμμετέχει στην καθημερινή κλινική εργασία στην Μονάδα Αναισθησιολογίας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ως διδάσκουσα διδάκτορας ενώ παράλληλα έχει ολοκληρώσει την Μεταδιδακτορική Διατριβή της ως υπότροφος του ΙΚΥ. Παράλληλα, από το 2009 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας κτηνίατρος-αναισθησιολόγος. Ταυτόχρονα συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες αναισθησιολογίας ως ομιλήτρια καθώς και σε σεμινάρια ως εκπαιδεύτρια. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σύνταξης στο περιοδικό της Ελληνική Εταιρίας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς.