ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Μαιευτική και Αναπαραγωγή των Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς στο Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. και ελεύθερος επαγγελματίας στη Θεσσαλονίκη. Επί 9 έτη ήταν υπεύθυνος συνεργασίας μεταξύ της Κλινικής του Τμήματος Κτηνιατρικής και του Δήμου Θεσσαλονίκης στα προγράμματα στειρώσεων και φροντίδας αδεσπότων.