Η συμμετοχή της προέδρου της ΕΚΕ Δρος Μαρίας Λινού στη γενική συνέλευση της World Veterinary Association (WVA).

Η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα την πρώτη ημέρα του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής, 29 Μαρτίου, 2022, στο Abu Dhabi και είχε υβριδική μορφή. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στις δράσεις και στους στόχους της Παγκόσμιας Κτηνιατρικής Εταιρείας και τη συμμετοχή των Επιστημονικών Κτηνιατρικών Εταιρειών στις δραστηριότητες. Οι κύριοι άξονες είναι η Ενιαία Υγεία (One Health), η […]