Συνεργασία Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας με διαΝΕΟσις

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που διενεργεί περιοδικά δημοσιογραφικές έρευνες για σημαντικά θέματα της εποχής, συνεισφέροντας στο δημόσιο διάλογο, προσφέροντας τεκμηριωμένα στοιχεία και ρεαλιστικές προσεγγίσεις . Παραλήπτες των αποτελεσμάτων των ερευνών είναι δημιουργικοί φορείς της κοινωνίας (πολιτικοί, επιστημονικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματικοί κ.ά), που αναλύοντας και αξιοποιώντας τα, μπορούν να δράσουν για την […]