7ο Συνέδριο Κρέατος και Προϊόντων του

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κρέατος και Προϊόντων του υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και του Κλάδου Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων της ΕΚΕ Το Πανελλήνιο Συνέδριο το Κρέας και τα Προϊόντα του είναι πλέον ένας θεσμός, ο μοναδικός που συνενώνει όλες τις ενεργές επιστημονικές δυνάμεις που ασχολούνται με ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής κρέατος, από […]