Προκήρυξη θέσεων Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας

Η Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδημία προκηρύσσει την κάλυψη των κάτωθι θέσεων Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών ανά Τάξη. Τάξη Βασικών Κτηνιατρικών Επιστημών: Mία θέση Τακτικού και τεσσάρων θέσεων Αντεπιστέλλοντων μελών Τάξη Υγείας και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς και Αθλητισμού: Τρεις θέσεις Τακτικών και πέντε Αντεπιστελλόντων μελών Τάξη Υγείας και Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων: Μία θέση Τακτικού και πέντε θέσεων […]