Προκήρυξη Εκλογών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.) – Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19ης Μαρτίου 2024, το Δ.Σ. αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 2 Ιουνίου 2024. Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Σύμφωνα με αυτό (άρθρο 13 παρ.11), θα εκλεγούν για το εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), έξι (6) μέλη απευθείας και (3) μέλη θα προέλθουν από τις Δ.Ε. […]