5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων και Υγιεινής – Ασφάλειας Τροφίμων

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων
και Υγιεινής – Ασφάλειας Τροφίμων

2- 4 Οκτωβρίου 2020 | Λάρισα

Εκδηλώσεις