Γ΄ΚΝΟ: Τα μόνοπλα του στρατού – Οι λησμονημένοι ήρωες