Παραγωγικά Ζώα-Επικαιρότητα

Dear WVA Members, Join the WVA and HealthforAnimals webinar on New Innovation in Veterinary Care on 4th June to explore the innovations re-shaping worldwide veterinary care. Hear from the companies developing the technologies, the veterinarians deploying them and the policymakers...
  • 26 Μαΐου 2021
  • 0 Comment
Read More
Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που επικρατεί με την παρουσία του υγειονομικού κινδύνου που οφείλεται στον νέο κορονοϊό, το ΔΣ της ΕΚΕ αποφάσισε την ακύρωση του συνεδρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε θέματα που αφορούν στα παραγωγικά ζώα, σε θέματα υγιεινής-ασφάλειας...
  • 14 Ιουλίου 2020
  • 0 Comment
Read More
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 7 Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης και της δημόσιας κρίσης σχετικού σχεδίου, ενέκρινε και θέτει σε ισχύ την 1η έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7: «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων...
  • 9 Φεβρουαρίου 2017
  • 0 Comment
Read More