Οι Θέσεις της ΕΚΕ για το νέο σχέδιο νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-πρόγραμμα Άργος»

Οι Θέσεις της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας για το νέο σχέδιο νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-πρόγραμμα Άργος»
Επιστολή

Share this post