Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας της Γάτας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ομάδα Ιατρικής της γάτας λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και αποτελεί National Partner της International Society of Feline Medicine (I.S.F.M.).

Όλα τα μέλη του κλάδου ζώων συντροφιάς της Ε.Κ.Ε. που επιθυμούν και είναι οικονομικά ενήμεροι, μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα, χωρίς καμία επιπλέον συνδρομή.

Σκοπός της ομάδας είναι η συνεχής εκπαίδευση των μελών της και η εμβάθυνση των γνώσεών τους σε νεότερα δεδομένα που αφορούν στην Ιατρική της Γάτας.

Από το ξεκίνημά της, τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας θεωρήθηκαν σαν «ομάδα εργασίας».  Ήταν αυτοί που μέχρι τώρα σχεδίασαν, επιμελήθηκαν και οργάνωσαν τις δράσεις της ομάδας, οποίες αποτελούνταν κυρίως από επιστημονικές εκδηλώσεις (κυρίως μέσω webinars) αλλά και άλλων δραστηριοτήτων (γατοφωλιές). Πολύ περισσότερες δράσεις αναμένονται από την ομάδα στο άμεσο μέλλον.

Κάθε μέλος της ομάδας, καθένας δηλαδή από εμάς που επιθυμεί, μπορεί, εφόσον υπάρχουν ανοιχτές θέσεις, να συμμετέχει και στην ομάδα εργασίας, που στην ουσία αποτελεί πυρήνα σχεδίασης δράσεων και εργασίας, ο οποίος είναι ανοιχτός σε όλους.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ομάδα Ιατρικής της Γάτας ενημερώνοντας για την επιθυμία σας την γραμματεία της ΕΚΕ.  Μπορείτε ακόμη να δηλώσετε την επιθυμία σας να συμμετέχετε στην ομάδα  εργασίας στον επιστημονικά υπεύθυνο της ομάδας,  καθηγητή κ. Παναγιώτη Ξενούλη, στο email: pxenoulis@vet.uth.gr

Τηλέφωνα γραμματείας: 210 8642284, 6972 805935