Τα νέα της ISFM (International Society of Feline Medicine)

Η ομάδα Ιατρικής της γάτας λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και αποτελεί National Partner της International Society of Feline Medicine (I.S.F.M.).

Σκοπός της ομάδας είναι η συνεχής εκπαίδευση των μελών της και η εμβάθυνση των γνώσεών τους σε νεότερα δεδομένα που αφορούν στην Ιατρική της Γάτας.

Ενημερωθείτε για τα νέα της ISFM εδώ.