Αγαπητοί συνάδελφοι,
    Την πρώτη μέρα του 15ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου (4-6 Νοεμβρίου 2022, Αθήνα |https://vet2022.frei.gr) θα διεξαχθεί φροντιστήριο κλινικής νευρολογίας.

    Προκειμένου η θεματολογία να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας, σας παρακαλούμε να δηλώσετε 4 από τα παρακάτω θέματα ώστε να συζητηθούν αυτά που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες προτιμήσεις.

    Επιλέξτε τα προτιμώμενα θέματα: