ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εγγραφείτε μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω αίτηση εγγραφής. Θα ενημερωθείτε σύντομα για την αποδοχή ή μη της εγγραφής σας.

Προς ενημέρωση σας, το κόστος της εγγραφής είναι: 10€ (πληρώνετε μία μόνο φορά) και η ετήσια συνδρομή40€ (πληρώνετε πάντα στην αρχή του κάθε έτους).

Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Κ.Ε . μπορούν να παρακολουθούν ΔΩΡΕΑΝ ΟΛΑ τα webinars της χρονιάς και σε ειδικές τιμές τις επιστημονικές ημερίδες, διημερίδες και συνέδρια.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους