ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μαρία Λινού
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σολωμάκος
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χανδράς
Ταμίας: Δημήτριος Βουρβίδης
Ειδικός γραμματέας: Έλλη Καλεμτζάκη
Μέλη: Ζωή Πολυζοπούλου
Γεώργιος Καζάκος
Σμαρώ Σωτηράκη
Χριστόφορος Βενιέρης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κλάδος Ζώων Συντροφιάς

Πρόεδρος: Ζωή Πολυζοπούλου
Γεν. Γραμματέας: Χριστόφορος Βενιέρης
Ταμίας: Χρήστος Γρηγορόπουλος

Κλάδος παραγωγικών Ζώων

Πρόεδρος: Σμαράγδα Σωτηράκη

Κλάδος Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων

Πρόεδρος: Σπυρίδων Ραμαντάνης
Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Αλυσσανδράκης