Σύνθεση ΔΣ και Κλάδων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:Μαρία Λινού
Αντιπρόεδρος:Ζωή Πολυζοπούλου
Γενικός Γραμματέας:Κωνσταντίνος Χανδράς
Ταμίας:Δημήτριος Βουρβίδης
Ειδικός γραμματέας:Έλλη Καλεμτζάκη
Μέλη:Νικόλαος Σολωμάκος
Γεώργιος Καζάκος
Σμαρώ Σωτηράκη
Χριστόφορος Βενιέρης

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κλάδος Ζώων Συντροφιάς

Πρόεδρος:Ζωή Πολυζοπούλου
Γεν. Γραμματέας:Χριστόφορος Βενιέρης
Ταμίας:Δημήτρης Ματραλής

Κλάδος Παραγωγικών Ζώων

Πρόεδρος:        Σμαράγδα Σωτηράκη

Κλάδος Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων

Πρόεδρος:Σπυρίδων Ραμαντάνης
Γεν. Γραμματέας:Αντώνιος Αλυσσανδράκης