Γιώργος Γουρνάς

Γιώργος Γουρνάς, M.D., PhD

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε συντονιστής του Προγράμματος Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας που διοργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βορειοανατολικής Περιφέρειας Αθήνας, καθώς επίσης και συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. Είναι μέλος της Αμερικανικής και Διεθνούς Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ομάδας, και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας για την Αποϊδρυματοποίηση και την Ψυχική Υγεία.

Share This Speaker
Speaker Details
    Leave a Comment

    Speaker Details