Μίνα Πολέμη -Τοδούλου

Μίνα Πολέμη -Τοδούλου, PhD, C.G.P., E.C.P.

Ψυχολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Bryn Mawr, Pennsylvania πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Columbia, N.Y. Από το 1976 είναι συνεργάτης και στη συνέχεια μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΑΚΜΑ και της κεντρικής ομάδας Θεραπευτών, Εκπαιδευτών, Συμβούλων και Εποπτών με κεντρική ευθύνη στην εκπαίδευση για τη θεραπεία και διεργασία ομάδας και παρεμβάσεις σε σχολεία, κοινότητες και οργανισμούς. Το έργο της εστιάζεται στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στη δημιουργική ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από την προώθηση λειτουργικών διεργασιών σε κοινωνικά συστήματα – όπως οικογένεια, ζευγάρι, ομάδα, σχολείο, ίδρυμα, κέντρο πρόληψης, κοινότητα, εργασία – σε πλαίσιο θεραπείας, επιμόρφωσης ή εποπτείας και μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε οργανισμούς και ευρύτερα συστήματα που αξιοποιούν πολυεπίπεδες ομαδικές διεργασίες.

Share This Speaker
Speaker Details
    Leave a Comment

    Speaker Details