Νίκος Καΐτσας

Νίκος Καΐτσας, ΒSc E.C.P.

Ψυχολόγος με πολυετή εμπειρία στη δουλειά με εφήβους και παιδιά. Έχει εργαστεί σε πλαίσια παιδικής προστασίας, έχοντας την ευθύνη επιλογής και εκπαίδευσης επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, καθώς και ως επόπτης επαγγελματικού ρόλου. Εκπαιδεύτηκε στη συστημική, διαλεκτική, πολυεστιακή Ψυχοθεραπεία-Προσέγγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου στον τομέα της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει το ρόλο του Εκπαιδευτή σπουδαστών στο Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας του Α.Κ.Μ.Α και υπό την εποπτεία του σπουδαστές που πραγματοποιούν δράσεις σε συστήματα-πλαίσια-οργανισμούς στην ευρύτερη κοινότητα.

Share This Speaker
Speaker Details
    Leave a Comment

    Speaker Details