Πέπη Μπελέκου

Πέπη Μπελέκου, MSc, E.C.P.

Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Ομάδας και Οικογένειας, με επιπλέον εξειδίκευση στην Ψυχολογία της Υγείας, στην Κοινοτική Ψυχιατρική και στο πεδίο της Συμβουλευτικής στην Τοξικοεξάρτηση. Εκπαιδεύτηκε στη Συστημική Επιστημολογία-Προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, στους τομείς της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και στη Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους. Εργάστηκε αρκετά έτη στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και την τελευταία 10ετία στο πεδίο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, έχοντας την Επιστημονική ευθύνη Μονάδας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.). Την τελευταία 5ετία έχει το ρόλο της Εκπαιδεύτριας σπουδαστών στο Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας του Α.Κ.Μ.Α. και υπό την εποπτεία της σπουδαστές που πραγματοποιούν δράσεις σε συστήματα-πλαίσια-οργανισμούς στην ευρύτερη κοινότητα.

Share This Speaker
Speaker Details
    Leave a Comment

    Speaker Details