15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΕΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WET LABS)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΘΗΝΑ

Πειραματικό Χειρουργείο Αρεταίειου Νοσοκομείου

 

  1. ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022 | 9:00 -15:00

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, DVM, GPCert Small Animal Internal Medicine (ISVPS), GPCert Endoscopy & Endosurgery (ISVPS), PgCert SAM (Harper Adams University)

& ομάδα συνεργατών

Αριθμός συμμετεχόντων: 24 (3 ομάδες των 8 εκπαιδευόμενων)           

 ΣΤΟΧΟΣ

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην πρακτική προσέγγιση των ενδοσκοπικών τεχνικών, διαγνωστικών και επεμβατικών που αφορούν στο ανώτερο πεπτικό σύστημα (οισοφάγος, στομάχι, λεπτό έντερο). Απευθύνεται τόσο σε όσους έχουν ενδιαφέρον να ξεκινήσουν  ως αρχάριοι τις ενδοσκοπικές διεργασίες, όσο και σε εκείνους που ήδη χρησιμοποιούν εύκαμπτα ενδοσκόπια στην κλινική πράξη και ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την τεχνική τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
  • ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΣΟΦΑΓΟ, ΣΤΟΜΑΧΟ, Λ.ΕΝΤΕΡΟ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ J-MANEUVRE
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  9.00 –   9.15        Εγγραφή

  9.15 – 10.30       Θεωρητικό μέρος – Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

10.30 – 11.00       Coffee break

11.00 – 12.45       Πρακτική άσκηση

12.45 – 13.15       Lunch break

13.15 – 15.00       Πρακτική άσκηση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΕΛΗ ΕΚΕ 350€ | ΜΗ ΜΕΛΗ 400€

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ, ΤΗΛ: 210 8642284, 6972 805935, email: office@hvms.gr

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με τη δήλωση συμμετοχής και την αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης στη Γραμματεία