Έρευνα για την ικανοποίηση των Ελλήνων κτηνιάτρων από την εργασία τους

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Καβάλα), πραγματοποιεί την πρώτη ανεξάρτητη έρευνα εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων κτηνιάτρων, που ασχολούνται με το ιδιωτικό επάγγελμα.

Με την έρευνα αυτή επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τις απόψεις των Ελλήνων κτηνιάτρων που ασχολούνται με το ιδιωτικό επάγγελμα για μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την εργασία τους και επιδιώκουμε να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησής τους από αυτήν.

Η συμμετοχή όλων των ιδιωτών συναδέλφων κρίνεται χρήσιμη προκειμένου να αποτυπωθεί το εργασιακό κλίμα που επικρατεί στο κτηνιατρικό επάγγελμα, μέσω μιας ανώνυμης έρευνας που εγγυάται την αντιπροσωπευτικότητα και την αξιοπιστία των ευρημάτων.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω ψηφιακού ερωτηματολογίου σε google form.  Η υποβολή είναι ανώνυμη. Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι πολύ μικρός (δεν απαιτούνται περισσότερα από 7 λεπτά). Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και συμπληρώνονται μέσω ενός απλού «κλικ».  Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέχρι της 20 Δεκεμβρίου, 2022.

Πατήστε εδώ  για το ερωτηματολόγιο.

 Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα λάβετε ενημέρωση για το πρόγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

  •  Συμμετέχουμε – καταγράφουμε την άποψη μας
  • Αξιολογούμε την ικανοποίησή μας από την εργασία μας
  •  Επηρεάζουμε τις εξελίξεις για το μέλλον του κτηνιατρικού επαγγέλματος

Με εκτίμηση,

Για την ΕΚΕ                                        Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,

Δρ Μαρία Λινού                              Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕ                        Aναπληρωτής Καθηγητής,

                                                           Τμήμα Διοικητικής  Επιστήμης και Τεχνολογίας,

                                                           Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης