Παγκόσμια Ημέρα Ενιαίας Υγείας. Άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένοι.

Share this post