ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2021

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. και των Δ.Ε. των Κλάδων κατά την τριετία 2018-2021.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:Μαρία Λινού
Αντιπρόεδρος:Ζωή Πολυζοπούλου
Γενικός Γραμματέας:Κωνσταντίνος Χανδράς
Ταμίας:Δημήτριος Βουρβίδης
Μέλη:Νίκος Παπαϊωάννου
Στέργιος Βλαχόπουλος
Γεώργιος Φθενάκης
Νικόλαος Σολωμάκος
Ηλίας Παπαδόπουλος

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Πρόεδρος:Ζωή Πολυζοπούλου
Γεν. Γραμματέας:Μιχαήλ Φλαράκος
Ταμίας:Δημήτριος Ματραλής
Μέλη:Στέργιος Βλαχόπουλος
Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Πρόεδρος:Γεώργιος Φθενάκης
Γεν. Γραμματέας:Κωνσταντίνος Κυριάκης
Ταμίας:Ηλίας Παπαδόπουλος

ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόεδρος:Σπυρίδων Ραμαντάνης
Γεν. Γραμματέας:Νικόλαος Σολωμάκος
Ταμίας:Αθανάσιος Τυρπένου
Share This Post
Leave a Comment