4ο Webinar, part 2: Εκφυλιστική Δισκοπάθεια στο Σκύλο

4ο Webinar, part 2: Εκφυλιστική Δισκοπάθεια στο Σκύλο

Ο κλάδος Ζώων Συντροφιάς της ΕΚΕ σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Εκφυλιστική δισκοπάθεια στο σκύλο”.

Στο δεύτερο μέρος (εξειδικευμένο) θα παρουσιαστούν επιλεγμένα περιστατικά όπου κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική αντιμετώπιση. Θα αναφερθούν οι κατάλληλες τεχνικές ανά περίπτωση, η πρόγνωση της εξέλιξης καθώς και η μετεγχειρητική παρακολούθηση του ζώου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση του κτηνιάτρου, για να αντιμετωπίζει με επάρκεια και να κατευθύνει σωστά τον κηδεμόνα του ζώου, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε περιστατικού.

4ο Webinar, part 2: Εκφυλιστική Δισκοπάθεια στο Σκύλο

Share This Post
Leave a Comment